- Gratis complete beroepsopleiding gewone westerse Astrologie -
View Services

Wat vindt u hier?

Een gratis opleiding in de gewone westerse astrologie, door Dr. Martin Boot, die 10 boeken over astrologie schreef en 10 jaar lang samen met zijn vrouw astrologen opleidde.
About Us

Gratis opleiding tot astroloog

Wie via zelfstudie erkend astroloog wil worden geef ik een complete handleiding met alle noodzakelijke informatie, met afsluitend diploma. Gratis voor iedereen die dat wil.
View Slideshows

Module 1 de basis

de cursist leert hier alle begrippen kennen waarmee de gewone westerse astrologie werkt. Dat gebeurt op een frisse manier: er wordt ook nuchter en kritisch naar gekeken.
 
View Services

Module 2: wat betekent het?

de basisbegrippen uit module 1 krijgen hier hun betekenis zoals ze door de eeuwen heen van astroloog op astroloog worden doorgegegeven.
About Us

Module 3: voorspellen

Dit is waar men op afkomt: de astroloog die mij vertelt wanneer de prins op het witte paard komt. Wanneer ik slapend rijk wordt.
View Slideshows

Module 4: relaties en werk

Ook hier belooft de astroloog de oplossing van alle problemen zonder inspanning. Hoe dat laat deze module uitgebreid zien.
 
 

Toelichting op deze opleiding

Voor wie astrologie en de horoscoop ziet als bepalende factoren in iemands leven.

image

De gewone astroloog gaat ervan uit dat de standen van de hemellichamen bepalen wie iemand is en wat er in iemands leven staat te gebeuren; wat iemand moet doen en wat iemand niet moet doen. Daarbij beroept de astroloog zich op informatie die voor het eerst werd opgeschreven door Ptolomaeus .

Aan deze informatie is in de loop van de jaren niets veranderd. Deze opleiding geeft deze eeuwenoude kennis zeer uitgebreid door, zoals dat gaat in alle mij bekende opleidingen voor astrologen. Het verschil is dat dat hier gratis is, want overal vrij verkrijgbaar.

De opleiding bestaat uit 5 modulen die iemand maken tot praktijkvoerend astroloog. Men leert de door astrologen gehanteerde systematiek en ontdekt zo de levensbeschouwing die hieronder zit. Ook worden begrippen behandeld die van belang zijn voor een astrologish consult. Te denken valt dan aan projectiemechanismen, zelfreflectie, vigerend wereldbeeld en communicatieve vaardigheden.

Ook dat wat tegenwoordig wordt aangeboden onder de noemer "spiritualiteit" wordt uitgebreid behandeld. Daarbij zal blijken dat wat men "spiritualiteit" moemt, de zogenoemde nieuwe kleren van de keizer zijn. Het is de gewone astrologische leer met andere woorden weergegeven. Zodoende vallen uitgebreid termen als spiritualiteit en astrologie, spirituele ontwikkeling, karma en reïncarnatie, zingeving en bezieling.

Inhoud van de modulen

 1. Alle basisbegrippen van de westerse astrologie .te weten:
  1. Wat is de astrologie
  2. Horoscoop berekenen
  3. De Tekens van de dierenriem
  4. Polariteiten, kruizen en elementen
  5. Planeten [ hemellichamen die gebruikt worden in de westese astrologie ]
  6. Maansknopen
  7. Aspecten
  8. Huizen
  9. Horoscoop analyseren en duiden


  Module 2: Wat betekent het?

  1. Sterrenbeeelden: de zon in de horoscoop
  2. De maan en de planeten in de horoscoop
  3. De huizen in de horoscoop
  4. Huisheren en Dispositoren
  5. huisheren en huizenverbanden
  6. Majeure en mineure aspecten
  7. Aspectpatronen
  8. Ascendant en Midhemel
  9. Decanaten
  10. Het pars fortunae [ gelukspunt ]
  11. Jungiaanse psychologie en astrologie
  12. De zogenoemde "spirituele punten": zwarte maan, zwarte zon, maansknopen Cheiron, Pluto en Saturnus
  13. Harmonics en Navamsja
  14. Betekenis Graden van de dierenriem


  Module 3: voorspellen

  1. Transits
  2. Secundaire progressie
  3. Solaar
  4. Maanprogressies
  5. Levensloopontwikkeling
  6. Primaire directies
  7. Uurhoek- en vragenastrologie


  Module 4: Relaties en werk

  1. Relatie-astrologie; synastrie
  2. Compositie en Combine
  3. Familiepatronen in de astrologie
  4. Ouderbeelden in de horoscoop
  5. Het partnerbeeld in de horoscoop
  6. Werk en beroep


  Module 5: opzetten van een praktijk en verdienmogelijkheden

  1. Gesprekstechnieken
  2. Een praktijk opzetten
  3. Geld verdienen met astrologie
  4. Het consultgesprek


  Hoe gaat het in zijn werk?  1. Toelating Is afhankelijk van uw aanmelding per e-mail met uw motivatie
  2. Wordt u toegelaten, dan krijgt u de informatie per module aangereikt.
  3. Na elke module volgt een test.
  4. Bij voldoende resultaat krijgt u de info van de volgende module aangereikt.